gallery

gallery/logosh
gallery/cq1
gallery/cq2

CQ Megazine September 2015

CQ Megazine March 2017

DX Activity from Ecuador South America

HC1/YV1YL & HC1/YV1KK